МІЖМОР`Я

23 березня 2016 р.

Спецтема:

Постіндустріальна цивілізація Міжмор’я, США і Вільна Українська Держава: запрошуємо до стартапу

Що швидше США, Польща та Литва підтримають процес самоорганізації українського творчого класу і заснування ним нової держави, то швидше отримають потужного гравця у творенні нової Європи і протидії євразійському блоку.


Постіндустріальна цивілізація, нова Золота ера. Злітаймо!

Велике дерево виростає з маленького зерна. Перехід до нової цивілізації починається з інноваційного соціального проекту. Від його розвитку залежить майбутнє не лише України...

Постіндустріальна цивілізація – що це таке?

Людство стоїть на порозі переходу від індустріальної до постіндустріальної формації. В історично короткий час нова система переможе стару – завдяки суттєво вищій ефективності. Поки що спостерігаємо окремі паростки «постіндустріалу», які розвиваються попри шалений опір «індустріалу».

Коротко перелічимо головні ознаки постіндустріальної цивілізації.

1. Зміна масового світогляду, релігії і наукової парадигми, перехід до цілісного, екологічного мислення, очищення інформаційного простору від фальсифікацій, повернення словам справжнього змісту, нетерпимість до шахрайства, брехні та маніпуляцій.

2. Очищення держави і суспільства від паразитичних процесів, припинення виробництва непотрібних або шкідливих товарів та послуг, зменшення ролі торгових, інформаційних, правових та інших посередників, очищення природи від індустріального бруду.

3. Поширення екологічно чистих і дешевих роботизованих виробництв, міні-фабрик, міні-електростанцій на відновлюваних джерелах енергії (сонце, вітер, біопаливо), перехід від масового виробництва стандартної продукції до індивідуальних замовлень.

4. Розвиток екологічних поселень і формування мереж самодостатніх високотехнологічних громад – «неонатуральне господарство» (все, що нам треба, робимо самі), 3D-принтери, органічне землеробство, пермакультура тощо.

5. Переорієнтація освіти від жорсткої спеціалізації до гнучкого універсалізму, масове самонавчання протягом усього життя.  

6. Розвиток інформаційних технологій, вільне поширення інформації та знань, впорядкування авторського права, автоматизація управлінської рутини, тотальна дебюрократизація.

7. Формування нових типів державної організації та фінансових систем, заснування демократичних республік, політичне домінування творчого класу, ліквідація олігархії, перехід на економіку дарування та масового взаємного інвестування.

Головний результат усіх цих перетворень – ЗВІЛЬНЕННЯ ЛЮДИНИ.

Народження метелика

Процес народження нової цивілізації можна уявити як природний процес перетворення гусениці на метелика. Гусениця вилуплюється з яйця, їсть листя, набирає вагу, стає великою і товстою, потім втрачає рухливість, дерев’яніє і перетворюється на лялечку. Це образ індустріальної цивілізації, яка закостеніла і докладає шалених зусиль для стримування соціального і науково-технологічного розвитку.

Постіндустріальна цивілізація – це метелик. Для свого народження вона проламує задерев’янілу оболонку, відкидає старий непотріб, розпростовує яскраві крила і – легка та красива – злітає в небо.  

Де почнеться Великий Перехід?

Зародки нової формації є в різних точках планети, проте системний Великий Перехід відбудеться там, де найгостріші суперечності. Найбільша у світі «різниця потенціалів» сформувалася в Україні: з одного боку – найбільша концентрація природних ресурсів і людських талантів, з другого боку – найвищий у Європі рівень корупції і найнижчий рівень життя.

Україна – це об’єктивно найслабша ланка нинішньої індустріальної цивілізації, а де тонко, там і рветься. Відтак стартовою територією глобального переформатування буде простір навколо України.

З другого боку, місце і час Великого Переходу визначається геополітичними стимулами і глобальними загрозами, які примушують основних гравців діяти енергійно і цілеспрямовано.   

Геополітична неминучість

Москва не змирилася з розвалом СРСР і здійснює реванш у формі євразійського блоку «ЄС–РФ–Китай», який має поєднати в цілісний комплекс європейські технології, російські ресурси і китайське виробництво. Реальними кроками до формування цього блоку є розширення співпраці з ЄС і відкриття доступу Китаю до російських ресурсів.

Формування євразійського блоку означає творення потуги, сильнішої за США, про що 20 років тому застерігав Збігнєв Бжезінський. Він писав (c. 55, 31): «Існує можливість серйозного перегрупування сил в Європі, що полягає або у таємній німецько-російській змові, або в утворенні франко-російського союзу... Сукупна євразійська могутність значно перекриває американську» («Велика шахівниця», 1997). Ця можливість уже реалізувалася в найгіршому для США варіанті, а саме в утворенні осі Париж–Берлін–Москва–Пекін. Якщо вона остаточно сформується, то це кінець США як світового лідера, а згодом, можливо, і як цілісної держави.

Для України, Польщі, Литви, Білорусі та інших країн Балто-Чорноморської дуги формування євразійського блоку означає неминучу втрату суверенітету і фактичне розчленування між ЄС та РФ. Тому східноєвропейські країни і США є геополітичними союзниками.   

Реальною протидією блоку ЄС–РФ–Китай є формування Балто-Чорноморської дуги – Співдружності Міжмор’я. Нове геополітичне утворення відсіче ЄС від РФ, а відтак унеможливить формування євразійського блоку.

Міжмор’я-XXI

Попередній союз Міжмор’я - Річ Посполита - творився народами України, Білорусі, Польщі та Литви. У сучасну глобальну епоху до цієї сім’ї народів несподівано долучаються США. Поява американського гравця особливо важлива тому, що ця держава володіє найпотужнішим у світі інноваційним потенціалом.

Міжмор’я формується як постіндустріальна цивілізація, тому зацікавлене взяти в США все найпередовіше і найздоровіше – це обов’язкова умова успішності проекту. Американське сміття нам не потрібне.

Зі свого боку, США життєво зацікавлені у творенні дієздатного союзу, тому в їхніх інтересах давати Міжмор’ю усе найпродуктивніше – це обов’язкова умова виживання США. 

Отже, для творення Міжмор’я потрібна спільна дія східноєвропейських країн та США. Очевидно, що ключову роль тут відіграє Україна з причини свого центрального положення, науково-технологічного та економічного потенціалу, історичних традицій та пасіонарного населення. Проте за нинішнього політичного устрою Україна абсолютно неспроможна творити постіндустріальну цивілізацію Міжмор’я.

Корумпована держава

Якщо в Україні буде притомна влада, то США нададуть Україні і всьому проекту Міжмор’я масштабну допомогу, вимагаючи в замін тільки одного – рішуче відстоювати свою незалежність і творити Міжмор’я, відсікаючи ЄС від РФ. США спроможні організувати для України новий «ленд-ліз» – як під час Другої світової війни, адже знову йдеться про їхні життєво важливі інтереси.

Проте з існуючою владною верхівкою про це говорити нема сенсу, адже вона включена в пограбування України спільно з ЄС і РФ. Саме з цієї причини Україна досі не отримала від США статус «основного союзника поза НАТО». Допомагати Україні в її нинішньому стані дуже важко, адже левова частка зовнішніх вливань розкрадається, а розвідувальна інформація, призначена для України, транзитом йде у Москву.

Тому замість підтримки проекту Міжмор’я США змушені займатися боротьбою з корупцією в Україні, а по-суті – з боротьбою проти усієї паразитичної системи. Вона працює тільки на власне самозбагачення і самозбереження, тому навіть найенергійніші спроби США примусити її діяти продуктивно дають мізерні результати, а будь-які спроби реформування викликають з її боку шалений опір.

Диктатура і республіка

Влада твориться або «знизу», або «згори» – третього не дано. Відтак форма державного правління визначається тим, хто вибудовує керівні органи. У диктатурі це робить правляча верхівка, яка на власний розсуд формує державні органи згори донизу. Для збереження свого панування вона маніпулює суспільною думкою, здійснює імітацію виборів, протидіє структуруванню суспільства та його озброєнню, сіє в ньому розбрат.

У республіці носієм суверенітету і джерелом влади є організовані громадяни. Вони узгоджують свої дії і формують державні органи різних рівнів шляхом виборів знизу догори. Для республіки властиві вільна преса, прозорість влади та її підконтрольність виборцям.

Соціальна структура України

Формою державного правління в Україні є олігархічна диктатура, яка опирається на пострадянський бюрократичний апарат і підтримку соціально залежних верств населення, що отримують виплати з державного бюджету.

Олігархічній диктатурі протидіє «середній клас», хоча правильніше його назвати «творчим класом»: ці люди живуть власним розумом,  прагнуть вільного самовираження та самодостатності. Творчий клас ніколи не підкориться олігархату, тому владна верхівка веде проти нього війну на знищення.  

Олігархічна система не зацікавлена у жодних реформах, тому здійснює їх імітацію або відвертий саботаж, йдучи на дрібні поступки тільки під тиском США.  У докорінних реформах зацікавлений творчий клас, проте він не має жодного політичного представництва.

Підтримка самоорганізації творчого класу

Серед українських інтелектуалів поширюється переконання, що існуюча паразитична система не придатна до жодних реформ. Тому замість безрезультатної боротьби з корупцією необхідне повне «перезавантаження системи» і засновування нової держави. Це має бути республіка, у якій провідну роль відграватиме творчий клас.

Що швидше союзники підтримають процес самоорганізації українського творчого класу і заснування ним нової держави, то швидше отримають потужного гравця у протидії євразійському блоку.

В українському суспільстві ще нема узгодженої думки щодо концепції і технології перезаснування держави. Проте вже є окремі групи, які працюють у потрібному напрямку. У цій ситуації доцільно підтримати всіх, хто реально займається пошуками і пропонує продуктивні рішення. Це прискорить формування «поживного бульйону», в якому народиться державотворча сила.

Стартап «Вільна Українська Держава»

Свій шлях перезаснування держави пропонує сайт «Народний Оглядач». Загальна ідея в тому, щоб створити спеціалізовану соціальну мережу, правила роботи якої автоматично приведуть до проведення Установчих зборів. Фактично, мережа формується як діючий прототип постіндустріальної української держави. Додаткова легітимізація Зборів має відбутися шляхом створення масової політичної партії творчого класу та її перемоги на виборах до Верховної Ради. Цей інноваційний проект називається «Вільна Українська Держава».

Презентація проекту представлена у статті «Друзі, створімо в Україні таку державу, яка нам подобається!» Окрім сайту AR25.ORG, популяризація окремих компонентів проекту відбувається в Газеті по-українськи, на ТБ-7, на телеканалі ICTV, на радіо,  шляхом виробництва власного відеопродукту та його просування в соціальних мережах.

Нині здійснюється підготовка до програмування спеціалізованої соціальної мережі: коротке технічне завдання вже готове. Наступний крок – формування групи розробки і пошук ресурсів для її фінансування.

За будь-яких обставин цей проект буде реалізовано, питання тільки в тому, як швидко це відбудеться. Якщо допоможуть союзники – усе можна зробити за один рік.


Ця стаття французькою мовою: Civilisation post-industrielle : Etats-Unis d’Amérique et État Libre Ukrainien invitent au start-up « Mijmoria » (L’ « Entre-Mers »)

Ця стаття англійською мовою: Post-industrial civilization of Intermarium and USA. Free Ukrainian State: welcome to the start-up

 
Page generation time: 0.032800 seconds